SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

A01.420 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • vzreja in reja klavnega goveda
  • pridobivanje bikove sperme

Sem ne spada

  • pastirstvo, uhlevljenje in oskrba živine za tuj račun, gl. 01.620
  • umetno osemenjevanje, gl. 01.620

SURS sem uvršča tudi

  • Druga govedoreja
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020