SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

N81.220 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • čiščenje zunanjosti stavb vseh vrst, tudi čiščenje tovarn, poslovnih in stanovanjskih stavb
 • specializirano čiščenje stavb, npr. čiščenje oken, dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov ipd.
 • čiščenje strojev ipd.

Sem ne spada

 • čiščenje novogradenj pred prevzemom, gl. 43.390
 • čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela na zunanjosti stavb, gl. 43.990
 • čiščenje preprog, zaves, gl. 96.010

SURS sem uvršča tudi

 • Specializirano čiščenje pisoarjev, stranišč in lijakov v vseh vrstah stavb
 • Čiščenje stebrov ograje in nosilnega dela stebrov ter spiranje kamnite škarpe z vodo pod visokim pritiskom
 • Čiščenje žlebov in streh
 • Čiščenje in praznjenje silosov
 • Meritve emisij dimnih plinov kot del vzdrževanja kurilnih naprav oz. kot del dimnikarskih storitev
 • Čiščenje svetil
 • Čiščenje kulturnih spomenikov
 • Dimnikarska dejavnost
 • Čiščenje zračnikov v stavbah
 • Čiščenje in vzdrževanje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
 • Sterilizacija medicinskih naprav, opreme in pripomočkov
 • Čiščenje zunanjih delov objekta
 • Strojno čiščenje in nalaganje proda in vejevja iz čistilne naprave – v primeru, da je čistilna naprava industrijska naprava
 • Čiščenje gorilnikov z vrvno tehniko in čiščenje oblog žlindre s sten kotla v elektrarni
 • Čiščenje javnih sanitarij
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020