SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

K64.190 Šifra SKD
V ta podrazred spada sprejemanje depozitov in/ali bližnjih substitutov za depozite in dajanje kreditov ali posojanje sredstev. Odobritev kredita ima lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke, kreditne, plačilne kartice itd. Te dejavnosti na splošno opravljajo denarne institucije, razen centralnih bank, kot so banke, hranilnice, kreditne zadruge ipd.

Sem spada tudi

  • dejavnosti poštnih žiro institucij in poštnih hranilnic
  • dejavnost institucij, ki kreditirajo nakup stanovanjskih stavb in so specializirane za sprejemanje depozitov
  • nakazovanje denarja

Sem ne spada

  • odobravanje kredita za nakup nepremičnin s strani specializiranih nedepozitarnih institucij, gl. 64.920
  • dejavnost obdelave transakcij s kreditnimi karticami in dejavnosti poravnave plačil, gl. 66.190

SURS sem uvršča tudi

  • Spletno bančništvo
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020