SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

J63.990 Šifra SKD

Sem spada

  • druge informacijske storitve, ki niso razvrščene drugje:
    • informacije po telefonu
    • iskanje informacij za plačilo ali po pogodbi
    • storitve priprave povzetkov poročil, tiska (kliping) ipd.

Sem ne spada

  • dejavnost klicnih centrov, gl. 82.200
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020