Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Geofizikalne meritve, kartiranje

M71.121 Šifra SKD

Sem spada

 • geološke in rudarske raziskave:
  • geofizikalne, geološke, geokemične in seizmološke meritve
  • meritve in opazovanje zemeljske površine z namenom raziskave podzemne strukture ter nahajališč nafte, naravnega plina, rudnin in vode
 • geodetska dejavnost:
  • topografska izmera
  • izmera mej in parcelacija zemljišč
  • hidrografska izmera
  • izmera objektov
  • geodetsko
  • izmera za potrebe kartografskih in prostorskih informacijskih sistemov, tudi fotogrametrija

Sem ne spada

 • fotografiranje iz zraka za potrebe kartografije, gl. 74.200
 • napovedovanje vremena, 74.900

SURS sem uvršča tudi

 • Storitve arhitekta
 • Geodetski posnetek trase
 • Zakoličbe tras pred izkopi za polaganje podzemnih vodov (brez gradbenih del)
 • Izdelava energetskih izkaznic zgradb - v primeru, da gre za preračunane strokovne cenitve