Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje kamna

B08.110 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • odkopavanje, grobo obdelovanje in žaganje kamnin v kamnolomih (marmorja, granita, peščenjaka ipd.) za spomenike in zgradbe
  • lomljenje in drobljenje marmorja, granita, peščenjaka ipd.
  • pridobivanje, lomljenje in drobljenje apnenca
  • pridobivanje sadre in anhidrita
  • pridobivanje krede in dolomita

Sem ne spada

  • pridobivanje mineralov za kemijsko predelavo in proizvodnjo mineralnih gnojil, gl. 08.910
  • žganje apnenca in dolomita, gl. 23.520
  • rezanje, oblikovanje in dodelava kamnin zunaj kamnolomov, gl. 23.700

SURS sem uvršča tudi

  • Dela v kamnolomu
  • Pridobivanje marmorja