SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

C10.910 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja krmil za živino in drobnico, vključno s hranilnimi dodatki
  • proizvodnja nemešanih krmil

Sem spada tudi

  • predelava klavničnih odpadkov v krmila

Sem ne spada

  • proizvodnja krmil iz rib, gl. 10.200
  • proizvodnja oljne pogače, gl. 10.410
  • dejavnosti, pri katerih nastajajo odpadki, ki so nepredelani uporabni za krmila, npr. ostanki oljnih semen (gl. 10.410), mlevski
  • ostanki (gl. 10.610) ipd.
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020