Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav

Sem spada

 • proizvodnja neelektričnih merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih naprav in opreme (razen enostavnih mehanskih orodij), kot so:
  • proizvodnja preciznih laboratorijskih tehtnic
  • proizvodnja mikroskopov, razen optičnih mikroskopov in difraktografov
 • proizvodnja instrumentov za merjenje in kontrolo električnih veličin, kot so osciloskopi, spektrometri, merilniki presluha, ampermetri, voltmetri, ohmmetri ipd.
 • proizvodnja instrumentov za merjenje ali kontrolo neelektričnih veličin, kot so:
  • detektorji in merilniki sevanja, instrumenti za preizkušanje in reguliranje avtomobilskih motorjev ipd.
 • proizvodnja navigacijskih, meteoroloških, geofizikalnih in drugih instrumentov in naprav, kot so geodetski instrumenti, oceanografski ali hidrološki instrumenti, seizmometri, daljinomeri, avtomatski piloti, sekstanti, ultrazvočni instrumenti, instrumenti in sistemi za zračno navigacijo, radarji, zapisovalnik poletov (črna skrinjica) ipd.
 • proizvodnja števcev električne energije, vode, plina, goriv ipd.
 • proizvodnja strojev in naprav za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov
 • proizvodnja instrumentov in naprav za fizikalne ali kemične analize, kot so polarimetri, fotometri, refraktometri, kolorimetri, spektrometri, pH
 • proizvodnja instrumentov in naprav za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih veličin za tekočine ali pline, kot so merilniki pretoka, indikatorji nivoja, manometri ipd.
 • proizvodnja detektorjev kovin, min, gibanja, poligrafov ipd.
 • proizvodnja različnih instrumentov, naprav ali strojev za merjenje, kontrolo ali preizkušanje, kot so hidrometri, higrometri, termometri (razen medicinskih), pirometri, barometri, števci vrtljajev, taksimetri, pedometri, tahometri, stroji za uravnoteženje, preskusne mize, komparatorji
 • proizvodnja instrumentov in pripomočkov za risanje, označevanje, računanje, kot so mikrometri, šestila, logaritemska računala, kotna šestila, kljunasta merila
 • proizvodnja laboratorijskih ultrazvočnih čistilnih naprav
 • proizvodnja naprav za satelitsko navigacijo (GPS)
 • proizvodnja laboratorijskih analitičnih instrumentov, npr. za analizo krvi
 • proizvodnja laboratorijskih destilacijskih naprav, centrifug
 • proizvodnja laboratorijskih tehtnic in različnih laboratorijskih naprav za merjenje, preizkušanje ipd.

Sem ne spada

 • proizvodnja telefonskih odzivnikov, gl. 26.300
 • proizvodnja naprav za daljinsko vodenje z infrardečimi žarki, gl. 26.300
 • proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih diagnostičnih in terapevtskih naprav, gl. 26.600
 • proizvodnja daljnogledov, mikroskopov in podobnih optičnih instrumentov, gl. 26.700
 • proizvodnja laserskih naprav, gl. 26.700
 • proizvodnja ultrazvočnih čistilnih naprav, razen laboratorijskih, gl. 27.900
 • proizvodnja črpalk z vgrajenimi merilnimi pripravami, gl. 28.130
 • proizvodnja diktafonov, gl. 28.230
 • proizvodnja naprav za tehtanje razen laboratorijskih, gl. 28.290
 • proizvodnja libel, merilnih trakov, kalibrov in podobnih naprav, preciznih mehanskih merilnih naprav, gl. 28.290
 • inštaliranje naprav za kontrolo industrijskih procesov, gl. 33.200
 • proizvodnja enostavnih mehanskih merilnih naprav, kot so merilne palice in trakovi, se razvršča glede na pretežni material, iz katerega so izdelani
 • proizvodnja medicinskih termometrov, gl. 32.500
 • proizvodnja naprav za optično pozicioniranje, gl. 26.700