Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje

C25.300 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja kotlov za vodno paro ali druge pare
  • proizvodnja pomožnih naprav parnih postrojev:
    • kondenzatorjev, grelnikov napajalne vode, pregrevalnikov, zbiralnikov in hranilnikov pare
  • proizvodnja jedrskih reaktorjev, razen naprav za separacijo izotopov
  • proizvodnja delov za parne kotle

Sem spada tudi

  • proizvodnja cevnih sistemov vključno z nadaljnjo obdelavo cevi, zlasti za izdelavo tlačnih cevovodov ali cevnih sistemov skupaj s projektiranjem in izgradnjo

Sem ne spada

  • proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, gl. 25.210
  • proizvodnja parnih turbin, gl. 28.110
  • proizvodnja naprav za separacijo izotopov, gl. 28.990