SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje

C25.300 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja kotlov za vodno paro ali druge pare
  • proizvodnja pomožnih naprav parnih postrojev:
    • kondenzatorjev, grelnikov napajalne vode, pregrevalnikov, zbiralnikov in hranilnikov pare
  • proizvodnja jedrskih reaktorjev, razen naprav za separacijo izotopov
  • proizvodnja delov za parne kotle

Sem spada tudi

  • proizvodnja cevnih sistemov vključno z nadaljnjo obdelavo cevi, zlasti za izdelavo tlačnih cevovodov ali cevnih sistemov skupaj s projektiranjem in izgradnjo

Sem ne spada

  • proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, gl. 25.210
  • proizvodnja parnih turbin, gl. 28.110
  • proizvodnja naprav za separacijo izotopov, gl. 28.990
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020