Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav

C26.600 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • proizvodnja instrumentov, elektroterapevtskih in elektrodiagnostičnih naprav, kot so elektrokardiografi, ultrazvočne naprave, scintigrafske naprave, naprave za nuklearno magnetno resonanco
  • proizvodnja naprav, ki temeljijo na uporabi rentgenskih, alfa, beta in gama žarkov, ne glede na to, ali se uporabljajo v medicini, veterini, industriji ali raziskovanju (rentgenske naprave ipd.)
  • proizvodnja medicinskih laserskih naprav
  • proizvodnja endoskopskih naprav in opreme
  • proizvodnja naprav za steriliziranje mleka in hrane s sevanjem

Sem spada tudi

  • proizvodnja spodbujevalnikov srčnega utripa (pacemakerjev) in slušnih pripomočkov

Sem ne spada

  • proizvodnja naprav za solarije, gl. 28.990
  • proizvodnja drugih medicinskih inštrumentov, naprav in pripomočkov, gl. 32.500
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020