SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo

T98.200 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo neopredeljene storitvene dejavnosti gospodinjstev, pri čemer se produkt uporabi samo za njihove lastne potrebe. Sem spada npr. kuhanje, čiščenje, nega članov gospodinjstva ipd. Če se storitve izvajajo za trg, se gospodinjstvo razvrsti v ustrezno dejavnost.
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020