SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Splošna dejavnost javne uprave

O84.110 Šifra SKD

Sem spada

 • izvršilne in zakonodajne službe državnih, regionalnih in lokalnih organov oblasti
 • vodenje in nadzor javnofinančnih in davčnih zadev:
 • izvajanje davčnega sistema
 • pobiranje carin in davkov na blago in preiskava davčnih prekrškov
 • carinska uprava
 • izvrševanje državnega proračuna, upravljanje javnih financ in javnega dolga:
 • zbiranje sredstev in nadzor porabe
 • upravljanje temeljne raziskovalno
 • upravljanje in izvajanje dejavnosti s področja splošnega ekonomskega in socialnega načrtovanja in statistične storitve na različnih ravneh države
 • upravljanje z javnimi skladi, ki lahko pridobivajo sredstva na finančnih trgih

Sem ne spada

 • obratovanje stavb v lasti ali uporabi države, gl. 68.2, 68.3
 • upravljanje razvojno raziskovalne politike in pripadajočih skladov za povečanje blagostanja prebivalstva, gl. 84.120
 • upravljanje razvojno raziskovalne politike in pripadajočih skladov za izboljšanje ekonomske učinkovitosti in konkurenčnosti, gl. 84.130
 • upravljanje razvojno raziskovalne politike in pripadajočih skladov za področja obrambe, gl. 84.220
 • dejavnost državnih arhivov, gl. 91.012

SURS sem uvršča tudi

 • Storitve matičarja
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020