SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

H52.210 Šifra SKD

Sem spada

 • dejavnosti, povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora:
  • obratovanje železniških in avtobusnih postaj ter postaj za ravnanje s tovorom
  • obratovanje ranžirnih postaj in druge železniške infrastrukture
  • obratovanje cestne infrastrukture, cestninskih postaj, mostov, tunelov, parkirnih prostorov ali garaž, kolesarnic
 • vlečna služba in pomoč na cesti

Sem spada tudi

 • utekočinjanje zemeljskega plina za transport, opravljeno zunaj plinskih polj

Sem ne spada

 • pretovarjanje, gl. 52.240

SURS sem uvršča tudi

 • Postajališča za avtodome brez infrastrukture (parkirišča)
 • Vleka motornih koles, ki so v okvari, oz. so bila udeležena v prometni nesreči
 • Prezimovanje oziroma hramba motornih koles
 • Javna parkirišča - storitve obratovanja parkirnih hiš in parkirišč, pokritih ali nepokritih
 • Pobiranje parkirnin
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020