SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Svetovanje o računalniških napravah in programih

J62.020 Šifra SKD
Ta podrazred vključuje načrtovanje računalniških sistemov, ki združujejo računalniške naprave, programsko opremo in komunikacijske tehnologije.

Sem spada tudi

  • svetovanje glede računalniških naprav, programov in komunikacij, lahko tudi s tem povezano usposabljanje uporabnikov

Sem ne spada

  • trgovina na debelo z računalniškimi napravami, gl. 46.510
  • trgovina na drobno z računalniškimi napravami in programsko opremo, gl. 47.410
  • inštaliranje programske opreme, ponovna vzpostavitev delovanja računalniškega sistema, gl. 62.090

SURS sem uvršča tudi

  • Razvoj večjih informacijskih rešitev po naročilu
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020