SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na debelo s pijačami

G46.340 Šifra SKD

V ta podrazred spada trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada tudi

  • nakupovanje, stekleničenje in etiketiranje vina brez predhodne obdelave

Sem ne spada

  • mešanje vina ali žganih pijač, gl. 11.0

SURS sem uvršča tudi

  • Prodaja pijač drugim trgovcem, uporabnikom
Zadnja sprememba:
26. 7. 2021