SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

O84.130 Šifra SKD

Sem spada

  •   upravljanje in urejanje različnih gospodarskih področij, vključno z razdeljevanjem subvencij: kmetijstva, gozdarstva, rabe tal, energetskih in rudnih bogastev, infrastrukture, prometa, trgovine, komunikacij, gostinstva in turizma
  •   upravljanje splošnih zadev s področja zaposlovanja
  •   izvrševanje regionalne razvojne politike
  •   upravljanje raziskovalno razvojne politike in pripadajočih skladov za izboljšanje ekonomske učinkovitosti

Sem ne spada

  •   znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, gl. 72
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020