SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

P85.422 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  •   izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev visokošolske izobrazbe (dodiplomske in podiplomske oziroma visokošolske izobrazbe prve, druge in tretje stopnje) in ki ga izvajajo visokošolski zavodi (univerze oziroma fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole idr.)

Sem spada tudi

  •   izobraževanje poklicnih kapitanov in pilotov

SURS sem uvršča tudi

  •   Storitve visokošolskih izobraževanj, ki so neposredno povezane z opravljanjem pripravništev in specializacij
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020