Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Javni razpis za izbor izvajalca usposabljanja

Izbor izvajalca usposabljanja se izvede prek javnega razpisa, ki ga objavi pristojno ministrstvo. Izbran izvajalec je dolžan izvajati usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake. Izbrani izvajalec mora omogočiti opravljanje izpita tudi že tistim, ki so zaključili usposabljanje, izpita pa še niso opravili.

Izvajalci usposabljanj morajo zagotoviti ustrezno usposobljenost predavateljev, administrativno tehnično osebje ter ustrezen prostor in opremo.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje usposabljanj za izdelavo energetskih izkaznic

Termin obnove

Termin obnove: Pet let