SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje usposabljanj za izdelavo energetskih izkaznic

Usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic oziroma za redne preglede klimatskih in ogrevalnih sistemov opravljajo organizacije, ki so bile izbrane prek javnega razpisa.

Pogoji

  • Izbor izvajalca usposabljanja se izvede prek javnega razpisa, ki ga objavi pristojno ministrstvo. Izbran izvajalec je dolžan izvajati usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake. Izbrani izvajalec mora omogočiti opravljanje izpita tudi že tistim, ki so zaključili usposabljanje, izpita pa še niso opravili.

    Izvajalci usposabljanj morajo zagotoviti ustrezno usposobljenost predavateljev, administrativno tehnično osebje ter ustrezen prostor in opremo.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti je možno, če subjekt izpolnjuje pogoje javnega razpisa.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020