Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije po avtomatičnem sistemu za zdravstvene sektorske poklice

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije posameznik lahko pridobi licenco za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Avtomatično priznavanje temelji na ustreznim minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem sektorskih poklicev, med katerimi so tudi poklici zdravnik, zobozdravnik, medicinska sestra, farmacevt in babica. Kateri so minimalni pogoji usposobljenosti za posamezno državo lahko preverite v Prilogi V, Direktive evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Za priznavanje poklicnih kvalifikacij mora posameznik dokazati, da nima prepovedi opravljanja poklica v matični državi, ter priložiti potrdilo pristojnega organa matične države o skladnosti dokazil z enakovrednimi formalnimi kvalifikacijami.

Če ne izpolnjujete minimalnih pogojev, lahko postopek priznavanja poklicne kvalifikacije izvedete po splošnem sistemu.

Pogoji in dokazila

Zadnja sprememba:
3. 1. 2023