SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

V razvid medijev so vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Namen razvida medijev je zagotoviti pregled nad medijsko krajino ter strukturo in lastništvom izdajateljev medijev v Republiki Sloveniji.

Med postopki za razvid medijev ločimo:

  • vpis medija,
  • spremembo podatkov,
  • spremembo izdajatelja,
  • izbris iz razvida.

Izdajatelj mora o vpisu, spremembah in izbrisu iz razvida medijev obvestiti Ministrstvo za kulturo v 15 dneh od nastanka, spremembe oziroma od prenehanja.

Pogoji in dokazila

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
16. 6. 2022