Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco prevoznikov odpadkov

Prevoznik lahko prevaža odpadke, ko ima pridobljeno odločbo o dovolitvi opravljanja dejavnosti prevoznika odpadkov in je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE).

Po formalni in vsebinski ustreznosti vloge MOPE vlagatelju izda odločbo in ga po njeni pravnomočnosti vpiše v evidenco prevoznikov odpadkov.

Prevoznik mora spremembo imena ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti na MOPE z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe. Prevoznik mora prijaviti tudi nameravano spremembo glede tega, ali prevaža nenevarne ali nevarne odpadke.

Spremembo se prijavi na istem obrazcu, kot je obrazec vloge za pridobitev odločbe o dovolitvi opravljanja dejavnosti prevoznika odpadkov.

Zahteve za prevoz odpadkov, ki jih mora izpolnjevati prevoznik odpadkov, preverja pristojna inšpekcija.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Prevoz odpadkov

 • Pravna oseba ali samostojni podjetnik lahko pridobi odločbo o dovolitvi opravljanja dejavnosti prevoznika odpadkov in se ga vpiše v evidenco prevoznikov odpadkov, če:

  • je registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ali dejavnosti cestnega tovornega prometa – v Republiki Sloveniji so to dejavnosti:
   • 38.110 – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
   • 38.120 - zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
   • 49.410 – cestni tovorni promet; in
  • in razpolaga s sredstvi in opremo za prevoz odpadkov.

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj