Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin na področju obdelave in označevanje lesenega materiala

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je fizična oseba s strokovnimi izkušnjami pri posebni obdelavi in označevanju lesenega pakirnega materiala.

Odgovorna oseba za zdravstveno varsto rastlin je v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju z obratom in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti registriranih obratov.

Pogoji

 • Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin na področju obdelave in označevanje lesnega materiala mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo lesarske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj s postopki posebne dodelave lesa.

  Dokazila

  Dokazilo o ustrezni izobrazbi:

  kopija diplome

  Dokazilo o delovnih izkušnjah:

  Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pisna izjava pravne ali

  fizične osebe iz katere izhaja, da je posameznik pri njen opravljal

  storitve na področju posebne obdelave lesa, v kateri sta navedeni vrsta in čas

  opravljanja takšnih storitev - original ali overjena fotokopija.

  Priložiti je potrebno tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Čezmejno/občasno opravljanje poklica ni definirano.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021