Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin na področju obdelave in označevanje lesenega materiala

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je fizična oseba s strokovnimi izkušnjami pri posebni obdelavi in označevanju lesenega pakirnega materiala.

Odgovorna oseba za zdravstveno varsto rastlin je v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju z obratom in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti registriranih obratov.

Pogoji

 • Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin na področju obdelave in označevanje lesnega materiala mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo lesarske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj s postopki posebne dodelave lesa.

  Dokazila

  Dokazilo o ustrezni izobrazbi:

  kopija diplome

  Dokazilo o delovnih izkušnjah:

  Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pisna izjava pravne ali

  fizične osebe iz katere izhaja, da je posameznik pri njen opravljal

  storitve na področju posebne obdelave lesa, v kateri sta navedeni vrsta in čas

  opravljanja takšnih storitev - original ali overjena fotokopija.

  Priložiti je potrebno tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Čezmejno/občasno opravljanje poklica ni definirano.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021