Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Poklicni športnik

Poklicni športnik je športnik, ki je vpisan v razvid poklicnih športnikov in samostojno delo v športu opravlja kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost.

Delo v športu lahko kot poklicni športnik opravlja, kdor je športnik, star najmanj 15 let, in je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri Ministsrtvu za gospodarstvo, turizem in šport. 

Športnik vloži predlog za vpis v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport. Predlog za vpis je treba priložiti na ustreznem obrazcu.

Status poklicnega športnika lahko pridobijo tudi tujci, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Opis postopka ureditve poslovanja

Pogoji

 • Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis po naslednjem postopku:

  1. Vlogo se vnaša preko aplikacije, ki jo odprete s klikom na povezavo:
  http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=PS.

  2. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov in s klikom na gumb "shrani" shranite vnesene podatke, s klikom na gumb "tiskaj" pa oblikujete obrazec vloge.

  3. Vlogo natisnete, podpišete in pošljete (velja samo za poklicne športnike) na pristojno nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ), da vam izpolni spodnji del obrazca (potrdilo).

  4. Izpolnjeno vlogo je treba poslati v elektronski obliki na e-naslov ministrstva gp.mgts@gov.si ali v pisni obliki na:

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Direktorat za šport
  Kotnikova ulica 5
  1000 Ljubljana

  Obravnavajo se samo popolne vloge (pravilno izpolnjeni obrazci s prilogo).

  Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo, bodo vročene izključno na naslov predlagatelja (športnika).

  Vlagatelj se vpiše v razvid za nedoločen čas, mora pa pristojni organ redno, v roku 30 dni, obveščati glede sprememb v zvezi s pogoji za vpis v razvid.

  Obvestilo vlagateljem glede obdelave osebnih podatkov (GDPR).

  Izbris iz razvida poklicnih športnikov

  POZOR!
  Z izbrisom preneha pravica do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega.


  Izbris iz razvida se opravi na podlagi predloga za izbris po naslednjem postopku:

  1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na: Predlog za izbris iz razvida poklicnih športnikov.

  2. Pri vnosu je neobvezno polje pooblastilo. Izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti.

  3. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov, vlogo natisnite in podpišite.

  4. Vlogo je treba poslati v elektronski obliki na e-naslov ministrstva gp.mgts@gov.si ali (izjemoma) v pisni obliki na:

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Direktorat za šport
  Kotnikova ulica 5
  1000 Ljubljana

  5. Obravnavale se bodo samo popolne vloge (pravilno izpolnjene obrazce) v elektronski obliki poslane na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mgts@gov.si.

  6. Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo, bodo vročene izključno na naslov predlagatelja.

  Kontaktna oseba:

  ga. Anja Ilievski
  E: anja.ilievski@gov.si
  T: 01/400 37 82

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.