Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Nova elektronska vloga za poslovne subjekte, ki opravljate dejavnost s področja medicinskih pripomočkov

Poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki omogočate dostopnost pripomočkov na trgu ali se ukvarjate s ponovno obdelavo pripomočkov za enkratno uporabo, se morate registrirati pri pristojnem organu za medicinske pripomočke – Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Od junija 2021 lahko vlogo za registracijo dejavnosti oddate elektronsko prek portala SPOT. Na strani Registracija poslovnega subjekta z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov objavljamo povezavo do elektronskega postopka, podrobna navodila za izpolnjevanje vloge na portalu SPOT in kratke informacije o tem, kdo in s kakšnimi pogoji se lahko registrira za opravljanje dejavnosti.

Za oddajo vloge prek portala se je treba prijaviti. Potrebujete digitalno potrdilo in registracijo v SI-PASS. V imenu vašega podjetja lahko vlogo odda pooblaščena oseba. Več o pogojih za uporabo portala si lahko preberete na strani Pogoji za uporabo e-postopkov in prijava v portal SPOT.