Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Nove elektronske storitve na portalu SPOT

Na portalu SPOT so z današnjim dnem na voljo novi elektronski postopki, ki poslovnim subjektom olajšujejo poslovanje z državo.

Prva dva e-postopka, ki sta pod vsebinsko pristojnostjo Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (kratica: JAZMP), sta namenjena poslovnim subjektom, ki se morajo registrirati za opravljanje dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov. Prvi postopek je namenjen specifično registraciji proizvajalcev, pooblaščenih predstavnikov proizvajalca in proizvajalcev pripomočka/pripomočkov po meri, drugi postopek pa je namenjen specifično registraciji distributerjev oziroma uvoznikov medicinskih pripomočkov. Oba nova e-postopka skupaj nadomeščata do sedaj veljaven elektronski postopek namenjen registraciji poslovnih subjektov na področju medicinskih pripomočkov, s tem pa so ukinjena tudi obstoječa pooblastila. 

Več informacij o vsebini in e-postopku za registracijo distributerja oz. uvoznika medicinskih pripomočkov >>
Več informacij o vsebini in e-postopku za registracijo proizvajalca, pooblaščenega predstavnika proizvajalca, proizvajalca pripomočka po meri >>

Tretji e-postopek je pod vsebinsko pristojnostjo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (kratica: MOPE) in je namenjen poslovnim subjektom, ki se morajo vpisati v evidenco prevoznikov odpadkov, v evidenco trgovcev z odpadki ali v evidenco posrednikov z odpadki oziroma javiti spremembo podatkov, ki so v posamezni evidenci.

Več informacij o vsebini in e-postopku za prevoznike odpadkov >>
Več informacij o vsebini in e-postopku za trgovce z odpadki >>
Več informacij o vsebini in e-postopku za posrednike z odpadki >>

Za oddajo potrebujete digitalno potrdilo in registracijo v SI-PASS. V imenu vašega podjetja lahko vlogo odda pooblaščena oseba. Ker gre za nove e-vloge morate tudi že obstoječi uporabniki portala SPOT, ki boste za oddajo teh vlog pooblastili drugo osebo, urediti pooblastilo za nove postopke.

Koristne povezave: