Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma bolniški list je javna listina, ki jo zavarovancu izda splošni osebni zdravnik ali otrokov zdravnik. Izdaja je elektronska, zato delavcu ni potrebno listine dostavljati delodajalcu. Delodajalec dostopa do bolniških listov preko portala SPOT.

Splošno o elektronskem bolniškem listu - eBOL

Potrdilo o upravičeni odsotnosti z dela za delodajalca predstavlja podlago za pravilen obračun plače ali podlago za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z začetkom leta 2020 se je obstoječi tiskani bolniški listi ukinil. Nadomestil ga je elektronski bolniški list - eBOL.

Delodajalci so zavezani, da pridobivajo bolniške liste svojih zaposlenih sami in sicer preko portala SPOT.

Bolniški stalež

Informacije o začasni zadržanosti od dela (bolniškem staležu) najdete na spletnih straneh ZZZS v povezavah:


Upravičenci do začasne zadržanosti od dela

Postopek ugotavljanja začasne zadržanosti od dela

Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače

Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL)

Za večino razlogov zadržanosti izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe oziroma osebni zdravnik otroka izda Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma t.i. bolniški list. Bolniški list je v elektronski obliki (eBOL), zato tudi viden/dostopen tako delavcu na portalu ZZZS, kot delodajalcu na portalu SPOT. Z dostopnostjo do bolniških listov zaposlenih, se je pridobitev bolniških listov za namen obračuna plače in refundacije nadomestila plače prenesla na delodajalca.

Kje in kako dostopati?

OBVEZNO elektronsko preko portala SPOT:

 • preko spletnih postopkov na portala SPOT ali
 • z uporabo spletne storitve oziroma vmesnika eBOL in eNDM, ki ga prav tako omogoča portal SPOT.

Kateri način izberete za dostopanje do elektronskih bolniških listov, je odvisen od procesa dela v vašem podjetju/poslovnem subjektu.

Če boste do bolniških listov dostopali preko portala SPOT potrebujete:
 • dostop do interneta,
 • digitalno potrdilo. Več informacij o pridobitvi digitalnega potrdila je na voljo tukaj,
 • če bo za vaše podjetje oz. poslovni subjekt do e-bolniških listov dostopala s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, je treba urediti pooblastilo.

Do bolniških listov za vaše zaposlene dostopate tako, da se prijavite v portal in na namizju vašega podjetja/poslovnega subjekta kliknite na povezavo: Prenos e-bolniških listov - eBOL.

Uporaba spletne storitve oz. vmesnika eBOL in eNDM

Z uporabo spletne storitve oz. vmesnika lahko določene postopke za ZZZS urejate neposredno iz vašega kadrovskega programa oziroma programa za obračun plač.

Zaradi uvedbe eBOL je vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

 • eBOL, ki omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
 • eNDM, ki z uvedbo eBOL omogoča poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

Kaj omogoča e-postopek »Prenos e-bolniških listov - eBOL«?

Elektronski bolniški listi je na voljo v PDF in XML obliki. Omogočen je prikaz vseh izdanih eBOL za izbrano obdobje za izbranega delodajalca. Iz prikazanega seznama eBOL je možno izbrati eBOL za posameznega delavca, omogočen je tudi prenos vseh eBOL za vse zaposlene, ki jim je bil v izbranem obdobju izdan eBOL.

Poenostavitev e-postopka za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače

Z uvedbo eBOL je poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS. Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ni več potrebno prilagati skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov.

Več informacij:

Izjeme

Do elektronskih bolniških listov preko portala SPOT ne morejo dostopati tisti zavarovanci, katerih delodajalci nimajo pravne podlage za uporabo sistema SPOT, in sicer:

 • zaposleni pri fizičnih osebah,
 • zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji,
 • nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic (npr. zaposleni pri verskem uslužbencu),
 • kmetje,
 • verski uslužbenci,
 • sočasne zaposlitve, samozaposlitve ter družbeniki v drugi državi članici EU.

Za zavarovance, ki so zaposleni pri naštetih oblikah subjektov, se izdaja tiskana verzija bolniškega lista.

Dostop delavca do eBOL preko spletnega portala ZZZS

Vsak zavarovanec do izdanih eBOL, ki se glasijo na njegovo ime, lahko dostopa na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si.

Za uporabo portala moj.zzzs.si potrebujete digitalno potrdilo. Če digitalnega potrdila še nimate vas vabimo, da ga čimprej pridobite in s tem pridobite pravico do uporabe elektronskih storitev portala moj.zzzs.si, kot tudi na drugih državnih portalih (eUprava, eDavki, SPOT,…).