Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Prenos ePotrdil o zadržanosti od dela (eBOL in ePODK)

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma bolniški list ali potrdilo o darovanju krvi je javna listina, ki jo zavarovancu izda splošni osebni zdravnik ali otrokov zdravnik. Izdaja je elektronska, zato delavcu ni potrebno listine dostavljati delodajalcu. Delodajalec dostopa do bolniških listov preko portala SPOT.

Splošno o ePotrdilih o zadržanosti od dela

Potrdilo o upravičeni odsotnosti z dela za delodajalca predstavlja podlago za pravilen obračun plače ali podlago za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z začetkom leta 2020 se je obstoječi tiskani bolniški listi ukinil. Nadomestil ga je elektronski bolniški list - eBOL. V letu 2024 se uvaja elektronsko potrdilo o darovanju krvi. Obstoječi tiskani obrazec se ukinja. 

Delodajalci so zavezani, da pridobivajo bolniške liste in potrdila o darovanju krvi svojih zaposlenih sami in sicer preko portala SPOT.

Bolniški stalež

Informacije o začasni zadržanosti od dela (bolniškem staležu) najdete na spletnih straneh ZZZS v povezavah:


Upravičenci do začasne zadržanosti od dela

Postopek ugotavljanja začasne zadržanosti od dela

Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače

Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL)

Za večino razlogov zadržanosti izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe oziroma osebni zdravnik otroka izda Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma t.i. bolniški list ali potrdilo o darovanju krvi. Bolniški list ali potrdilo o darovanju krvi je v elektronski obliki (eBOL ali ePODK), zato tudi vidno/dostopno tako delavcu na portalu ZZZS, kot delodajalcu na portalu SPOT. Z dostopnostjo do potrdil o upravičeni zadržanosti od dela zaposlenih, se je pridobitev bolniških listov in potrdil o darovanju krvi za namen obračuna plače in refundacije nadomestila plače prenesla na delodajalca.

Kje in kako dostopati?

OBVEZNO elektronsko preko portala SPOT:

 • preko spletnih postopkov na portala SPOT ali
 • z uporabo spletne storitve oziroma vmesnika eBOL in eNDM, ki ga prav tako omogoča portal SPOT.

Kateri način izberete za dostopanje do elektronskih potrdil o zadržanosti od dela, je odvisen od procesa dela v vašem podjetju/poslovnem subjektu.

Če boste do ePotrdil o zadržanosti od dela dostopali prek portala SPOT potrebujete:
 • dostop do spleta,
 • digitalno potrdilo. Več informacij o pridobitvi digitalnega potrdila je na voljo tukaj,
 • če bo za vaše podjetje oz. poslovni subjekt do e-bolniških listov dostopala s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, je treba urediti pooblastilo.

Do bolniških listov za vaše zaposlene dostopate tako, da se prijavite v portal in na namizju vašega podjetja/poslovnega subjekta kliknite na povezavo: Prenos ePotrdil o zadržanosti od dela (eBOL in ePODK).

Uporaba spletne storitve oz. vmesnika eBOL in eNDM

Z uporabo spletne storitve oz. vmesnika lahko določene postopke za ZZZS urejate neposredno iz vašega kadrovskega programa oziroma programa za obračun plač.

Zaradi uvedbe eBOL je vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

 • eBOL in ePODK, ki omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela (eBOL in ePODK) za zaposlene,
 • eNDM, ki z uvedbo ePotrdil o zadržanosti od dela omogoča poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

Kaj omogoča e-postopek »Prenos ePotrdil o zadržanosti od dela (eBOL in ePODK) «?

Potrdila o zadržanosti od dela so na voljo v PDF in XML obliki. Omogočen je prikaz vseh izdanih potrdil o zadržanosti od dela (eBOL in ePODK) za izbrano obdobje za izbranega delodajalca. Iz prikazanega seznama ePotrdil o zadržanosti je možno izbrati eBOL ali ePODK za posameznega delavca, omogočen je tudi prenos vseh eBOL in ePODK za vse zaposlene, ki jim je bil v izbranem obdobju izdan eBOL ali ePODK.

Poenostavitev e-postopka za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače

Z uvedbo ePotrdil o zadržanosti od dela je poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS. Zaradi uvedbe eBOL in ePODK k vlogi ni več potrebno prilagati skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov ter potrdil o darovanju krvi. 

Več informacij:

Izjeme

Do elektronskih potrdil o zadržanosti od dela (eBOL in ePODK) preko portala SPOT ne morejo dostopati tisti zavarovanci, katerih delodajalci nimajo pravne podlage za uporabo sistema SPOT, in sicer:

 • zaposleni pri fizičnih osebah,
 • zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji,
 • nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic (npr. zaposleni pri verskem uslužbencu),
 • kmetje,
 • verski uslužbenci,
 • sočasne zaposlitve, samozaposlitve ter družbeniki v drugi državi članici EU.

Za zavarovance, ki so zaposleni pri naštetih oblikah subjektov, se izdaja tiskana verzija bolniškega lista.

Dostop delavca do ePotrdil o zadržanosti od dela preko spletnega portala ZZZS

Vsak zavarovanec do izdanih eBOL in ePODK, ki se glasijo na njegovo ime, lahko dostopa na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si.

Za uporabo portala moj.zzzs.si potrebujete digitalno potrdilo. Če digitalnega potrdila še nimate vas vabimo, da ga čimprej pridobite in s tem pridobite pravico do uporabe elektronskih storitev portala moj.zzzs.si, kot tudi na drugih državnih portalih (eUprava, eDavki, SPOT,…).