SPOT

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) omogočajo uveljavljanje davčnih olajšav, vendar največ v višini davčne osnove, za naslednje namene:

 

  • za vlaganja v raziskave in razvoj - 55. člen ZDDPO-2 (notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, nakupom raziskovalno-razvojnih storitev),
  • za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva - a člen ZDDPO-2,
  • za zaposlovanje - b člen ZDDPO-2 (oseba mlajša od 29 let; starejša od 55 let; oseba, ki opravlja poklic, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve; oseba mlajša od 25 let, ki sezaposluje prvič),
  • za vlaganja v digitalni in zeleni prehod - 55.c člen ZDDPO-2 (računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke; okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost),
  • za zavezanca invalida - 56. člen ZDDPO-2 (invalid, po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov; invalidna oseba s 100% telesno okvaro; gluha oseba),
  • za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju - 57. člen ZDDPO-2 (vajenec, dijak ali študent po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
  • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - 58. člen ZDDPO-2,
  • za donacije - 59. člen ZDDPO-2,
  • za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah.

 

 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2V), ki se uporablja od 1. januarja 2020 se zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub in davčnih olajšav prizna največ v višini 63% davčne osnove.

 

 

Več v podrobnejših opisih FURS+ 

Zadnja sprememba:
5. 7. 2022