Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) omogočajo uveljavljanje davčnih olajšav, vendar največ v višini davčne osnove, za naslednje namene:

  • za vlaganja v raziskave in razvoj (notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, nakupom raziskovalno-razvojnih storitev),
  • za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva
  • za zaposlovanje,
  • za zavezanca invalida,
  • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
  • za donacije,
  • za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah.

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2V), ki se uporablja od 1. januarja 2020 se zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub in davčnih olajšav prizna največ v višini 63% davčne osnove.

Več v podrobnejših opisih FURS+

Zadnja sprememba:
15. 3. 2021