Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Dohodnina je davek, ki ga fizične osebe (zavezanci za dohodnino) plačujejo državi glede na višino dohodkov.

Olajšave znižujejo osnovo za obračun dohodnine.

Z novim zakonom, sprejetim decembra 2022 (ZDoh-2AA), se splošna olajšava, ki jo uveljavljamo vsi zavezanci za dohodnino, zvišuje na 5.000 EUR. Dvig splošne olajšave vpliva na dejstvo, da bodo ob enakem bruto znesku zaposleni prejeli višjo plačo kot pred dvigom splošne olajšave.

Zakonodaja, poleg splošne, omogoča več vrst olajšav:

Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj predstavlja spodbudo podjetjem, da zaradi tveganih in nepredvidljivih rezultatov raziskovalno-razvojnih aktivnosti zmanjšujejo svoj davek. Upravičenec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. Spodbuda je namenjena za: notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme in nakupom raziskovalno-razvojnih storitev).

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. V uveljavljanje davčne osnove ne sodi nakup pohištva in pisarniške opreme ter motornih vozil z nekaj izjemami v skladu z zakonom.

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Sem sodijo naslednja vlaganja: računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke; okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

  • za zaposlovanje - 61.a člen ZDoh-2

Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 29 let ali starejšo od 55 let ali osebo, ki opravlja poklic, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 % plače te osebe. Znižanje davčne osnove se lahko uveljavlja tudi pri osebi mlajši od 25 let, ki se zaposluje prvič. V tem primeru je znižanje davčne osnove v višini 55 % plače te osebe.

  • za zaposlovanje invalidov - 62. člen ZDoh-2

Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50 % plač te osebe. V kolikor zavezanec zaposluje invalida z 100 % telesno okvaro in gluho osebo pa mu je priznana davčna osnova v višini 70 % plače te osebe.

  • za zavezanca invalida – 63. člen ZDoh-2

Zavezanec, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec invalid s 100 % telesno okvaro ali zavezanec – gluha oseba pa v višini 60 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti.

  • za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju - 64. člen ZDoh-2

Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela.

  • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - 65. člen ZDoh-2 

  • za donacije - 66. člen ZDoh-2.


Omejitve v zvezi z znižanjem davčne osnove 
-  67. člen ZDoh-2

Znižanje davčne osnove po 60. do 66.a členu ZDoh-2 (uveljavljanje izgub iz preteklih let in olajšav), skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov znižanj davčne osnove iz preteklih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove od dohodka iz dejavnosti.

Več v podrobnejših opisih FURS+