SPOT

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) omogočajo uveljavljanje davčnih olajšav, vendar največ v višini davčne osnove, za naslednje namene:

  • za vlaganja v raziskave in razvoj (notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, nakupom raziskovalno-razvojnih storitev),
  • za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva
  • za zaposlovanje,
  • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
  • za donacije,
  • za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah.

Več v podrobnejših opisih FURS+

Zadnja sprememba:
7. 1. 2021