Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Točke SPOT - 2020

Točka SPOT Število_vlog
AJPES, izpostava Ljubljana 26.108
AJPES, izpostava Maribor 9.098
AJPES, izpostava Kranj 4.899
AJPES, izpostava Celje 4.478
AJPES, izpostava Koper 4.190
AJPES, izpostava Nova Gorica 2.669
DATA, poslovne storitve, d.o.o. 2.282
AJPES, izpostava Novo mesto 2.160
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 1.846
AJPES, izpostava Velenje 1.776
AJPES, izpostava Murska Sobota 1.475
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. 1.474
AJPES, izpostava Krško 1.425
UE Radovljica 1.379
OOZ Cerknica 1.309
OOZ Ajdovščina 1.298
AJPES, izpostava Postojna 1.157
UE Brežice 906
UE Piran 886
OOZ Radovljica 884
Zbornica za ustanavljanje podjetij 884
UE Šentjur pri Celju 881
OOZ Škofja Loka 871
OOZ Slovenj Gradec 849
OOZ Domžale 828
UE Tolmin 822
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 805
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. 797
OOZ Logatec 766
UE Izola 752
AJPES, izpostava Trbovlje 725
UE Kamnik 708
GZS OZ Ljubljana 697
OOZ Vrhnika 670
OOZ Ilirska Bistrica 634
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. 629
UE Grosuplje 563
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 546
UE Radlje ob Dravi 541
OOZ Litija 540
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 538
OOZ Slovenske Konjice 536
OOZ Jesenice 534
OOZ Ribnica 529
UE Šmarje pri Jelšah 524
RRA Koroška d.o.o. 519
UE Jesenice 518
UE Slovenska Bistrica 507
UE Mozirje 497
OOZ Žalec 494
OZS Ljubljana 484
OOZ Ljubljana Bežigrad 470
Center za podjetništvo in turizem Krško 463
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov 459
Razvojna agencija Savinja GIZ 436
OOZ Sežana 428
Razvojna agencija Sotla 422
UE Črnomelj 405
UE Lendava 400
UE Škofja Loka 386
OOZ Idrija 384
OOZ Kamnik 381
UE Ljutomer 379
Digitalna zbornica za raziskave in promocijo na področju digitalizacije gospodarstva, PE Domžale 358
OOZ Novo mesto 356
OOZ Ljubljana Šiška 340
OOZ Zagorje ob Savi 326
UE Ormož 326
OOZ Lendava 316
OOZ Trebnje 313
UE Laško 299
UE Maribor 298
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov, poslovna enota Tehnološki park 282
Zbornica za razvoj podjetnikov 281
Gospodarska zbornica za pospešitev tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo 271
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, ORA Pohorje Dravinja 270
OOZ Metlika 262
UE Sežana 261
OOZ Hrastnik 258
OOZ Maribor 258
OOZ Trbovlje 258
OOZ Tolmin 251
RRC Koper 250
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 247
Zbornica mladih podjetnikov 244
OOZ Nova Gorica 240
OOZ Sevnica 238
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. 235
UE Slovenske Konjice 235
OOZ Murska Sobota 225
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 210
OOZ Ormož 209
UE Dravograd 205
OOZ Tržič 193
OOZ Velenje 189
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 188
OOZ Črnomelj 182
UE Ribnica 177
OOZ Krško 175
OOZ Laško 165
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija 164
Razvojno podjetniška zbornica 160
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija, Poslovna enota Kranj 142
OOZ Šentjur pri Celju 138
OOZ Celje 137
OOZ Ruše 136
Razvojna agencija ROD 126
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro 125
OOZ Slovenska Bistrica 125
OOZ Gornja Radgona 123
OOZ Koper 121
OOZ Ptuj 119
UE Murska Sobota 110
OOZ Ljubljana Vič 108
OOZ Kočevje 106
OOZ Izola 101
UE Idrija 98
Posoški razvojni center 96
OOZ Šmarje pri Jelšah 94
OOZ Dravograd 92
Razvojna agencija Sora d.o.o. 91
OOZ Ravne na Koroškem 88
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. 85
OOZ Lenart 76
Razvojno-informacijski center Bela krajina 72
UE Pesnica 72
Pomurska gospodarska zbornica 71
UE Gornja Radgona 69
Zbornica za pospeševanje podjetništva 68
UE Ilirska Bistrica 46
UE Celje 37
PRJ HALO podeželsko razvojno jedro 33
Mariborska razvojna agencija p.o. 32
UE Slovenj Gradec 32
Razvojni center Murska Sobota 22
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov 14
Notranjsko ekološki center, Cerknica 8
OOZ Brežice 7
Štajerska gospodarska zbornica 7
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija 7
OOZ Piran 6
OOZ Ljubljana Center 5
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 5
OOZ Kranj 2
OOZ Postojna 2
ŠIGZ, Štajerska informacijska gospodarska zbornica 2
Skupaj 109.671
Točka SPOT Število vlog
AJPES, izpostava Ljubljana 26.108
AJPES, izpostava Maribor 9.098
AJPES, izpostava Kranj 4.899
AJPES, izpostava Celje 4.478
AJPES, izpostava Koper 4.190
AJPES, izpostava Nova Gorica 2.669
DATA, poslovne storitve, d.o.o. 2.282
AJPES, izpostava Novo mesto 2.160
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 1.846
AJPES, izpostava Velenje 1.776
AJPES, izpostava Murska Sobota 1.475
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. 1.474
AJPES, izpostava Krško 1.425
UE Radovljica 1.379
OOZ Cerknica 1.309
OOZ Ajdovščina 1.298
AJPES, izpostava Postojna 1.157
UE Brežice 906
UE Piran 886
OOZ Radovljica 884
Zbornica za ustanavljanje podjetij 884
UE Šentjur pri Celju 881
OOZ Škofja Loka 871
OOZ Slovenj Gradec 849
OOZ Domžale 828
UE Tolmin 822
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 805
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. 797
OOZ Logatec 766
UE Izola 752
AJPES, izpostava Trbovlje 725
UE Kamnik 708
GZS OZ Ljubljana 697
OOZ Vrhnika 670
OOZ Ilirska Bistrica 634
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. 629
UE Grosuplje 563
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 546
UE Radlje ob Dravi 541
OOZ Litija 540
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 538
OOZ Slovenske Konjice 536
OOZ Jesenice 534
OOZ Ribnica 529
UE Šmarje pri Jelšah 524
RRA Koroška d.o.o. 519
UE Jesenice 518
UE Slovenska Bistrica 507
UE Mozirje 497
OOZ Žalec 494
OZS Ljubljana 484
OOZ Ljubljana Bežigrad 470
Center za podjetništvo in turizem Krško 463
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov 459
Razvojna agencija Savinja GIZ 436
OOZ Sežana 428
Razvojna agencija Sotla 422
UE Črnomelj 405
UE Lendava 400
UE Škofja Loka 386
OOZ Idrija 384
OOZ Kamnik 381
UE Ljutomer 379
Digitalna zbornica za raziskave in promocijo na področju digitalizacije gospodarstva, PE Domžale 358
OOZ Novo mesto 356
OOZ Ljubljana Šiška 340
OOZ Zagorje ob Savi 326
UE Ormož 326
OOZ Lendava 316
OOZ Trebnje 313
UE Laško 299
UE Maribor 298
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov, poslovna enota Tehnološki park 282
Zbornica za razvoj podjetnikov 281
Gospodarska zbornica za pospešitev tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo 271
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, ORA Pohorje Dravinja 270
OOZ Metlika 262
UE Sežana 261
OOZ Hrastnik 258
OOZ Maribor 258
OOZ Trbovlje 258
OOZ Tolmin 251
RRC Koper 250
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 247
Zbornica mladih podjetnikov 244
OOZ Nova Gorica 240
OOZ Sevnica 238
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. 235
UE Slovenske Konjice 235
OOZ Murska Sobota 225
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 210
OOZ Ormož 209
UE Dravograd 205
OOZ Tržič 193
OOZ Velenje 189
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 188
OOZ Črnomelj 182
UE Ribnica 177
OOZ Krško 175
OOZ Laško 165
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija 164
Razvojno podjetniška zbornica 160
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija, Poslovna enota Kranj 142
OOZ Šentjur pri Celju 138
OOZ Celje 137
OOZ Ruše 136
Razvojna agencija ROD 126
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro 125
OOZ Slovenska Bistrica 125
OOZ Gornja Radgona 123
OOZ Koper 121
OOZ Ptuj 119
UE Murska Sobota 110
OOZ Ljubljana Vič 108
OOZ Kočevje 106
OOZ Izola 101
UE Idrija 98
Posoški razvojni center 96
OOZ Šmarje pri Jelšah 94
OOZ Dravograd 92
Razvojna agencija Sora d.o.o. 91
OOZ Ravne na Koroškem 88
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. 85
OOZ Lenart 76
Razvojno-informacijski center Bela krajina 72
UE Pesnica 72
Pomurska gospodarska zbornica 71
UE Gornja Radgona 69
Zbornica za pospeševanje podjetništva 68
UE Ilirska Bistrica 46
UE Celje 37
PRJ HALO podeželsko razvojno jedro 33
Mariborska razvojna agencija p.o. 32
UE Slovenj Gradec 32
Razvojni center Murska Sobota 22
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov 14
Notranjsko ekološki center, Cerknica 8
OOZ Brežice 7
Štajerska gospodarska zbornica 7
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija 7
OOZ Piran 6
OOZ Ljubljana Center 5
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 5
OOZ Kranj 2
OOZ Postojna 2
ŠIGZ, Štajerska informacijska gospodarska zbornica 2
Skupaj 109.671