SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

M71.111 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

SURS sem uvršča tudi

  • Arhitekturno projektiranje
  • 3D risanje hiš, prostorov in pohištva na podlagi 2D načrtov oziroma slik (če stranka riše načrte);

Sem spada

  • arhitekturno projektiranje in s tem povezano svetovanje

Sem ne spada

  • svetovanje s področja računalništva, gl. 62.020, 62.090
  • tehnično projektiranje stavb energetskih projektov, prometnic ipd., gl. 71.129
  • oblikovanje pohištva in drugo estetsko oblikovanje izdelkov, gl. 74.100
  • krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje, gl. 71.112
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020