SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

Q87.200 Šifra SKD

Sem spada

  •   dejavnost zavodov, domov in drugih ustanov za celodnevno oskrbo in varstvo oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, pri tem pa nista v ospredju zdravstvena oskrba ali vzgoja:
  •   duševno prizadetih oseb
  •   čustveno motenih otrok in mladine
  •   bivalne skupnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju
  •   terapevtske skupnosti za zasvojene osebe

Sem spada tudi

  •   dejavnost domov za rehabilitacijo (brez zdravljenja) zasvojencev z drogami

Sem ne spada

  •   dejavnost psihiatričnih bolnišnic, gl. 86.100
  •   zdravljenje in zdravstvena rehabilitacija, gl. 86
  •   dejavnost zavetišč za brezdomce, gl. 87.900
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020