Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

Q87.200 Šifra SKD

Sem spada

  •   dejavnost zavodov, domov in drugih ustanov za celodnevno oskrbo in varstvo oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, pri tem pa nista v ospredju zdravstvena oskrba ali vzgoja:
  •   duševno prizadetih oseb
  •   čustveno motenih otrok in mladine
  •   bivalne skupnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju
  •   terapevtske skupnosti za zasvojene osebe

Sem spada tudi

  •   dejavnost domov za rehabilitacijo (brez zdravljenja) zasvojencev z drogami

Sem ne spada

  •   dejavnost psihiatričnih bolnišnic, gl. 86.100
  •   zdravljenje in zdravstvena rehabilitacija, gl. 86
  •   dejavnost zavetišč za brezdomce, gl. 87.900