Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Bolnišnična zdravstvena dejavnost

P86.100 Šifra SKD

V ta podrazred spadajo storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom. Storitve izvajajo in nadzorujejo zdravniki. Vključene so kratkotrajna in dolgotrajna bolnišnična oskrba in storitve v splošnih ali specializiranih bolnišnicah, tudi psihiatričnih, vojaških in bolnišnicah v zaporih ter v zavodih za rehabilitacijo, klinikah, inštitutih in drugih zdravstvenih zavodih, ki imajo posteljne zmogljivosti.

Sem spada

  •   medicinska oskrba in storitve (zdravniški pregledi in posegi, diagnostika, laboratorijske storitve, operativni posegi in drugo zdravljenje, rehabilitacija, nujna medicinska pomoč ipd.)
  •   nemedicinska oskrba (namestitev, prehrana za hospitalizirane paciente ipd.)

Sem ne spada

  •   laboratorijske analize, razen medicinskih, gl. 71.200
  •   veterinarstvo, gl. 75.000
  •   zdravstvena oskrba vojaškega osebja na terenu, gl. 84.220
  •   svetovanje zasebnih zdravnikov hospitaliziranim osebam, gl. 86.2
  •   zobozdravstvene storitve brez hospitalizacije, gl. 86.230
  •   dejavnost medicinskih laboratorijev, gl. 86.909
  •   dejavnost reševalnih postaj, gl. 86.909