SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost oglaševalskih agencij

M73.110 Šifra SKD
V tem podrazredu je zajeto opravljanje oglaševalskih storitev, vključno s svetovanjem, kreiranjem in izdelavo oglaševalskega gradiva.

Sem spada

 • zasnova in izvedba oglaševalskih akcij:
  • zasnova in izvedba oglaševanja po časopisih, revijah, radiu, televiziji, internetu idr.
  • zasnova in izvedba oglaševanja na prostem, npr. z oglasnimi panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori, na prevoznih sredstvih ipd.
  • oglaševanje s pomočjo letal in drugih zrakoplovov
  • distribucija oglaševalskega materiala in vzorcev
  • načrtovanje stojnic in drugih razstavnih mest
 • vodenje tržnih akcij in drugih oglaševalskih storitev za privabljanje strank:
  • promocija izdelkov
  • oglaševanje z neposredno pošto
  • svetovanje pri trženju

Sem ne spada

 • izdajanje oglaševalskega materiala, gl. 58.190
 • produkcija reklamnih sporočil na televiziji, gl. 59.110
 • produkcija reklamnih sporočil na radiu, gl. 59.200
 • raziskave trga in javnega mnenja, gl. 73.200
 • reklamna fotografija, gl. 74.200
 • organiziranje razstav ipd., gl. 82.300
 • naslavljanje pošte, gl. 82.190

SURS sem uvršča tudi

 • Distribucija reklamnega materiala
 • Oblikovanje televizijskih oglasov
 • Postavitev izložbeno-prodajnega prostora
 • Dejavnost promocije in pospeševanja prodaje različnih izdelkov
 • Pospeševanje prodaje različnih izdelkov
 • Lepljenje nalepk in folije na avtomobile za reklamni namen
 • Degustacije brez prodaje in sprejemanja naročil, na stroške naročnika
 • Storitve pisanja scenarijev za reklamne filme in spote
 • Promocija kozmetičnih proizvodov, zdravil, medicinskih in drugih pripomočkov
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020