Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

J59.200 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo dejavnosti izdelave izvornih (zvočnih) kopij, kot so trakovi, laserske plošče ipd., objavljanje, promocija in distribucija zvočnih zapisov trgovcem na debelo, trgovcem na drobno ali neposredno javnosti. Te dejavnosti so lahko vključene v proizvodnjo izvornih kopij v isti enoti ali pa tudi ne. Če niso, mora enota, ki jih opravlja, pridobiti pravice za reprodukcijo in distribucijo izvornih kopij. Sem spadajo tudi storitvene dejavnosti snemanja zvočnih zapisov v studiu ali drugje, vključno z izdelavo na traku posnetega (tj. ne v živo) radijskega programa.Sem spada tudi dejavnost glasbenega založništva, tj. dejavnost pridobitve in registracije avtorskih pravic za glasbene kompozicije, promocijo, dovoljenj in uporabo teh kompozicij pri snemanjih na radiu, televiziji, filmih, predstavah v živo, tisku in drugih medijih. Enote, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi, lahko posedujejo avtorske pravice ali nastopajo kot upravljavec ali skrbnik teh pravic v imenu njihovih nosilcev.

Sem spada tudi

  • založništvo muzikalij
  • dejavnost tonskih studiev

Sem ne spada

  • razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, razen filmskih trakov za kinematografsko predvajanje, gl. 18.200
  • prodaja videokaset in plošč ipd. na debelo, gl. 46.430
  • prodaja videokaset in plošč ipd. na drobno, gl. 47.630
  • izposoja videokaset, plošč ipd. za javnost, gl. 77.220

SURS sem uvršča tudi

  • Storitve studijskega snemanja vokalov pevcev