SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost strokovnih združenj

S94.120 Šifra SKD

Sem spada

  •   dejavnost organizacij, ki združujejo zlasti člane iz posameznih strok, poklicne prakse ali področij tehnike:
  •   dejavnost združenj znanstvenikov, akademikov, strokovnjakov z raznih področij, kot tudi kulturnih delavcev, pisateljev, slikarjev ter drugih umetnikov, novinarjev ipd.
  •   širjenje informacij, uvajanje različnih strokovnih standardov in nadzor nad njimi, zastopanje pred državnimi ustanovami in komuniciranje z javnostjo

Sem ne spada

  •   izobraževanje, ki ga nudijo te organizacije, gl. 85
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020