Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odvetništvo

M69.101 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • pravno zastopanje interesov ene stranke nasproti drugi, pred sodiščem in drugimi sodnimi telesi ali kje drugje, ki ga izvajajo odvetniki:
  • svetovanje in zastopanje v civilnih zadevah
  • svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah
  • svetovanje in zastopanje v delovnih sporih
 • odvetništvo in svetovanje, priprava pravnih dokumentov:
  • določil inkorporacij, partnerskih sporazumov ali podobnih dokumentov v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb
  • patentov in avtorskih pravic
  • civilnopravnih listin, prenosov pravic, oporok, skrbništev ipd.
 • druga odvetniška opravila

SURS sem uvršča tudi

 • Odvetništvo