Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odvetništvo, kot del pravosodja je samostojna in neodvisna služba.

Odvetnik lahko odvetniško dejavnost opravlja kot svobodni poklic in sicer individualno kot posameznik ali v odvetniški družbi.

Odvetniški poklic opravljajo odvetniki kot pravni strokovnjaki, ki imajo zavarovanje odgovornosti za škodo, so člani Odvetniške zbornice Slovenije in so vpisani v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije.

Odvetniška družba mora pri vpisu v sodni register priložiti soglasje Odvetniške zbornice Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati. Odvetnik lahko odvetniško dejavnost opravlja kot svobodni poklic in sicer individualno kot posameznik ali v odvetniški družbi.

    Odvetnik lahko opravlja svoj poklic tudi na podlagi delovnega razmerja pri odvetniku ali v odvetniški družbi (glejte 2. odstavek 4. člena Zakona o odvetništvu).

    Pravne podlage

  • Odvetnik pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.

    Odvetnik je lahko posameznik, ki je vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
21. 9. 2020