Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Osnovnošolsko izobraževanje

P85.200 Šifra SKD
V izvornem angleškem besedilu NACE Rev. 2 obsega razred »85.20 Primary education« dejavnosti institucij, ki izvajajo programe, ki spadajo v kategorijo/raven 1 Primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja (ISCED 1997). Glede na to, da imamo v Sloveniji skupno enojno strukturo tako imenovanega primarnega in nižjega sekundarnega izobraževanja, ki jo tvori obvezno devetletno osnovnošolsko izobraževanje, ta kategorija ne vsebuje le prvega obdobja osnovnega izobraževanja (kategorije/ravni 1 po ISCED 1997), temveč celotno obvezno osnovnošolsko izobraževanje (kategorijo/raven 1 Primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja in kategorijo/raven 2 Nižje sekundarno izobraževanje ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja po ISCED 1997). Sem spada osnovnošolsko izobraževanje, ki je namenjeno predvsem sistematičnemu razvoju pismenosti in numeričnih sposobnosti. Poleg področij družboslovja ter naravoslovja in tehnike, ki v začetku še nista diferencirani, sta zastopani tudi področji umetnosti in športa. V predmetni stopnji osemletnega osnovnega izobraževanja oziroma tretjem triletju devetletnega osnovnega izobraževanja je vsebina bolj diferencirana; poučujejo predmetni učitelji. Sem spada izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih osnovnošolskega izobraževanja. Vključeno je osemletno obvezno izobraževanje, ki se bo izteklo v šolskem letu 2007/2008 in izobraževanje, ki poteka po programu devetletne osnovne šole in se bo v celoti uveljavilo v šolskem letu 2008/2009.

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada tudi

  •   osnovnošolsko izobraževanje, prilagojeno otrokom s posebnimi potrebami
  •   osnovnošolsko izobraževanje po posebnih pedagoških načelih (npr. Waldorfska osnovna šola)
  •   osnovnošolsko izobraževanje z jezikovnimi prilagoditvami
  •   osnovnošolsko izobraževanje s prilagoditvami za odrasle
  •   mednarodne osnovne šole

Sem ne spada

  •   osnovno glasbeno in plesno izobraževanje v glasbenih in podobnih šolah, gl. 85.520
  •   izobraževanje odraslih, ki po vsebini ni podobno osnovnošolskemu izobraževanju mladine, gl. 85.590