SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J59.120 Šifra SKD
V ta podrazred se razvrščajo postprodukcijske dejavnosti, kot so montaža, presnemavanje na druge medije, naslavljanje in podnaslavljanje, animacija, razvijanje in obdelava filmskega traku, dejavnost filmskih laboratorijev, računalniška grafika in posebni učinki.

Sem spada tudi

 • dejavnost zbirk filmskih in televizijskih posnetkov

Sem ne spada

 • razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, razen filmskih trakov za kinematografsko predvajanje, gl. 18.200
 • trgovina na debelo s posnetimi nosilci zapisa, gl. 46.430
 • trgovina na debelo z neposnetimi nosilci zapisa, gl. 46.520
 • trgovina na drobno s posnetimi nosilci zapisa, gl. 47.630
 • produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj, gl. 59.110
 • snemanje in izdajanje zvočnih zapisov, gl. 59.200
 • priprava in predvajanje kompletnih televizijskih programov, gl. 60.200
 • razvijanje filmov, ki ne sodijo v filmsko dejavnost, gl. 74.200
 • dejavnost agencij za angažiranje igralcev, gl. 74.900
 • izposojanje videokaset, DVD plošč ipd., gl. 77.220
 • simultano podnaslavljanje televizijskih prenosov, dogodkov, gl. 82.990
 • dejavnost samostojnih igralcev, animatorjev, filmskih režiserjev, scenografov ipd., gl. 90.0

SURS sem uvršča tudi

 • Montaža filmskih posnetkov porok (ali drugih dogodkov)
 • Montaža in priprava novic za oddajanje na TV
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020