SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

Sem spada

  • knjiženje poslovnih transakcij podjetij ali drugih oseb
  • sestavljanje finančnih obračunov, njihova kontrola in izdajanje potrdil o njihovi točnosti
  • sestavljanje davčnih poročil za podjetja ali osebe
  • davčno svetovanje in zastopanje pred davčnimi oblastmi

Sem ne spada

  • računalniška obdelava podatkov in tabeliranje, gl. 63.110
  • svetovanje in zastopanje v pravnih zadevah, gl. 69.10
  • poslovno svetovanje pri računovodskih sistemih in postopkih proračunske kontrole, gl. 70.220
  • zbiranje računov, gl. 82.910
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020