Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ravnanje z nevarnimi odpadki

Sem spada

 • obratovanje deponij za nevarne odpadke
 • ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja
 • ravnanje s kužnimi živimi ali poginulimi živalmi in drugimi kontaminiranimi odpadki
 • sežiganje nevarnih odpadkov
 • ravnanje z radioaktivnimi odpadki, npr.:
  • ravnanje z nizkoradioaktivnimi odpadki iz bolnišnic
  • priprava jedrskih odpadkov za skladiščenje in odlaganje
 • odstranjevanje dotrajanih izdelkov oz. njihovih delov, npr. hladilnikov
 • ravnanje z drugimi posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

Sem ne spada

 • predelava izrabljenega jedrskega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, gl. 20.130
 • sežiganje nenevarnih odpadkov, gl. 38.210
 • dekontaminacija in čiščenje okolja, gl. 39.000

SURS sem uvršča tudi

 • Obdelava nevarnih odpadkov
 • Storitve prevzema, obdelave, odstranjevanja - ravnanja z nevarno azbestno kritino
 • Prevzem in uničenje odpadkov (gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest)