SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

E36.000 Šifra SKD
V ta podrazred spada zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode za gospodinjstva ali industrijo. Vključeno je zbiranje vode iz različnih virov ter distribucija na razne načine. Vključeno je tudi obratovanje namakalnih sistemov; ni pa vključeno obratovanje škropilnih naprav in podobne storitve za kmetijstvo.

Sem spada

  • zbiranje vode iz jezer, rek, izvirov, zajetij ipd.
  • zbiranje deževnice
  • prečiščevanje vode za oskrbo z vodo
  • razsoljevanje morske vode ali slanice, če je glavni namen pridobivanje vode
  • distribucija vode po cevovodih, s tovornjaki ali drugimi transportnimi sredstvi
  • obratovanje namakalnih kanalov

Sem ne spada

  • obratovanje namakalnih naprav za poljedelstvo, gl. 01.610
  • ravnanje z odpadnimi vodami samo zaradi preprečevanja onesnaževanja, gl. 37.000
  • gradnja in vzdrževanje vodovodov, gl. 42.210
  • transport vode po prenosnih cevovodih, gl. 49.500
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020