Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Prijava nezgode in poškodbe pri delu po novem le še elektronsko

Z današnjim dnem, 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 

Namen elektronske prijave nezgod in poškodb pri delu, ki smo jo pripravili Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Inšpektorat za delo (IRSD) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je predvsem enovitost postopka ter poenostavitev in digitalizacija postopka prijave nezgod in poškodb pri delu ter s tem razbremenitev tako delodajalcev kot zavarovancev.

Digitalizacija postopka ob tem tudi zagotavlja izbranim osebnim zdravnikom ažurno seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca/poškodovanca, zmanjšuje časovne zamude zdravnikov s predizpolnitvijo podatkov in jim omogoča pregled (zgodovino) nad poškodbami pri delu zavarovancev ter pripravo celovitejših kontrol pravilnosti obračuna zdravstvenih storitev in izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu.

Inšpektoratu za delo ePrijava NPD omogoča hitrejši dostop do prijav za potrebe učinkovitega nadzora in preventivnega ukrepanja ter časovni in finančni prihranek zdajšnjega ročnega vnašanja oziroma prepisovanja podatkov v informacijski sistem.

Elektronski obrazec je, tako kot je bil tudi papirnati obrazec, sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela.

Splošni del obrazca izpolni delodajalec in s tem prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju.

Delodajalec mora prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo.

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), podatke splošnega dela obrazca vnese elektronsko na portalu SPOT. Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, pa prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega pošlje po elektronski pošti na ZZZS, ki bo v njegovem imenu podatke iz obrazca vpisal v portal SPOT.

Zdravstveni del obrazca izpolni splošni izbrani osebni zdravnik (IOZ) zavarovanca oziroma poškodovanca, in sicer po tem, ko prejme podatke splošnega dela obrazca, ki jih je izpolnil delodajalec na portalu SPOT. IOZ na podlagi podatkov s splošnega dela obrazca in njegove ocene izpolni podatke zdravstvenega dela obrazca, ugotovitve pa zapiše tudi v zdravstveno dokumentacijo. Podatke zdravstvenega dela obrazca prek informacijskega sistema prejme ZZZS.

Zavarovancem bodo prijave nezgod in poškodb pri delu in morebitni preklici, ki se nanašajo neposredno nanje, dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe  (https://moj.zzzs.si/), pri čemer za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

 

Kje in kako oddati vlogo za prijavo nezgode in poškodbe pri delu

Za dostop do novega e-postopka in urejanje vloge ePrijava NPD potrebujete:

Več o drugih pogojih za uporabo portala SPOT - tukaj.

 

Urejanje pooblastil za dostop do novih e-postopkov

Ker gre za nove postopke, je treba za vse osebe, ki bodo v imenu vašega podjetja/poslovnega subjekta urejale te vloge na portalu SPOT, urediti tudi novo pooblastilo. Novo pooblastilo oziroma dopolnitev pooblastila je treba urediti tudi za osebe, ki imajo že pooblastila za druge SPOT postopke.

  • Pooblastilo uredite elektronsko

Zakoniti zastopniki, ki imate kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat), lahko pooblastilo za vaše pooblaščene osebe uredite prek portala SPOT. Elektronsko pooblaščanje je omogočeno od 1. 9. 2022 dalje.

 

 

Oddano ePrijavo NPD lahko tudi prekličete

Delodajalec lahko na portalu SPOT prekliče že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu – splošni del obrazca v naslednjih primerih:

  • preklic, ker je bil naveden napačen zavarovanec/poškodovanec, 
  • preklic zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo oziroma poškodbo pri delu pri tem delodajalcu,
  • preklic zaradi napačnih podatkov o zavarovancu/poškodovancu, delodajalcu, nezgodi, 
  • preklic samo na IRSD zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen ZVZD-1).

 

Kako naj ravnajo delodajalci, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije

Delodajalci, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), prijavijo nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako:

  • da izpolnijo splošni del obrazca v papirnati obliki in ga skeniranega pošljejo po elektronski pošti, prinesejo osebno ali pošljejo po pošti na ZZZS,
  • referent ZZZS podatke na podlagi prejete prijave vnese v portal SPOT, 

Tukaj so na voljo obrazci NPD za delodajalce, ki niso vpisani v PRS:

Informacije in napotke v zvezi z novimi vlogami si lahko preberete tudi na straneh Zavoda za zdravstveno Zavarovanje Slovenije in na strani portala SPOT.