Uveljavljanje refundacije nadomestila plače

Nadomestila plač izplačujejo zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja njihovi delodajalci. ZZZS potem povrne delodajalcem izplačana nadomestila po predložitvi zahtevka, kateremu morajo priložiti pravilno in popolno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela in druge obračunske dokumente.

Kje in kako uveljavljati refundacijo?

ELEKTRONSKO prek portala SPOT:

  • z neposrednim vnosom v spletno aplikacijo SPOT oz. v elektronski obrazec na portalu SPOT;
  • prek spletnega vmesnika (eNDM), ki omogoča zapis podatkov iz uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za refundacijo in njegovo pošiljanje. Vse informacije v vezi z vmesnikom eNDM so na voljo tu.

PO POŠTI na ZZZS:

Zahtevek pripravite s pomočjo pripomočka, ki podpira prijavo največ osem zavarovanih oseb in je v MS Excel formatu. Izpolnite, natisnite, vsebino izpisanega vnosnega lista z žigom in podpisom naj potrdi odgovorna oseba, ter pošljite na ZZZS.

Pri pripravi zahtevka si lahko pomagate tudi s Pripomočkom za izračun 91. koledarskega dne. 

Navodila

Zadnja sprememba:
1. 2. 2022