eRefundacije

Novosti, nadgradnje in uvedba klicnega centra ZZZS za pomoč uporabnikom pri oddaji eZahtevka za nadomestilo plače.
Več si preberite na tej povezavi.

Uveljavljanje refundacije nadomestila plače

Nadomestila plač izplačujejo zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja njihovi delodajalci. ZZZS potem povrne delodajalcem izplačana nadomestila po predložitvi zahtevka, kateremu morajo priložiti pravilno in popolno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela in druge obračunske dokumente.

Kje in kako uveljavljati refundacijo?

ELEKTRONSKO prek portala SPOT:

  • z neposrednim vnosom v spletno aplikacijo SPOT oz. v elektronski obrazec na portalu SPOT;
  • prek spletnega vmesnika (eNDM), ki omogoča zapis podatkov iz uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za refundacijo in njegovo pošiljanje. Vse informacije v vezi z vmesnikom eNDM so na voljo tu.

PO POŠTI na ZZZS:

Zahtevek pripravite s pomočjo pripomočka, ki podpira prijavo največ osem zavarovanih oseb in je v MS Excel formatu. Izpolnite, natisnite, vsebino izpisanega vnosnega lista z žigom in podpisom naj potrdi odgovorna oseba, ter pošljite na ZZZS.

Pri pripravi zahtevka si lahko pomagate tudi s Pripomočkom za izračun 91. koledarskega dne. 

Navodila

Zadnja sprememba:
25. 10. 2021