Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

 

 

 

 

 

Namen vmesnika

Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače - Vmesnik eBOL in eNDM je sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

  • eBOL, ki omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
  • eNDM, ki z uvedbo eBOL omogoča poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

Z vmesnikom eBOL in eNDM lahko podatke pridobivate ali posredujete na ZZZS neposredno iz vašega programa, ki ga uporabljate za obračun plač oz. druge postopke povezane s kadri.

Kako pričnem z uporabo?

1. Preverite ali vaš program omogoča pregled in prenos eBOL in ali je za namen oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače verificiran pri ZZZS

Pred oddajo prijave za uporabo vmesnika eBOL in eNDM pri ponudniku vaše programske rešitve za obračun plač/vodenje odsotnosti oz. programa za upravljanje s kadri preverite, če vaš program omogoča funkcionalnosti za uporabo vmesnika eBOL in eNDM.

Seznam trenutno verificiranih programov se nahaja tukaj

2. Kvalificirano digitalno potrdilo (KDP)

Za namen uporabe vmesnika eBOL in eNDM potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim se bo vaš program pri vzpostavitvi varne SSL povezave vedno predstavil sistemu vmesnika eBOL in eNDM. Uporabite lahko kvalificirano digitalno potrdilo, ki je lahko strežniško potrdilo, potrdilo za splošne namene ali osebno kvalificirano digitalno potrdilo.

Ko poteče že obstoječe digitalno potrdilo ali potrebujete več digitalnih potrdil preko katerih se boste prijavljali  v vmesnik eBOL in eNDM, morate po pridobitvi novega digitalnega potrdila, le-tega prav tako prijaviti na isti način, kot da bi vpisali novega odjemalca, to je izpolniti vnosni vlogo/obrazec in ga poslati  na MJU kot je prikazano v točki 3.

3. Prijava in vpis odjemalca (novega ali obstoječega)

Vsak nov odjemalec, ki želi uporabljati vmesnik eBOL in eNDM mora pred pričetkom uporabe oddati vlogo za prijavo odjemalca za Vmesnik eBOL in eNDM.

Vlogo lahko izpolnite na dva načina:

a) Preko e-Prijave odjemalca, ki je dostopna na povezavi: https://ws.spot.gov.si/spot-ndm/cert/register.ndm

ali

b) preko obrazca "Prijava odjemalca: Vmesnik eBOL in eNDM" - obrazec se nahaja v sklopu "NOVI ODJEMALCI - Vmesnik eBOL& eNDM [Obrazec vloge]" v desnem stolpcu.

Svetujemo vam, da izberete možnost oddaje vloge s pomočjo vnosnega obrazca, saj se bodo podatki o kvalificiranem digitalnem potrdilu (certifikatu) že avtomatizirano prenesli na vlogo.

  • Natisnjeno vlogo podpiše zakoniti zastopnik poslovnega subjekta
  • Vlogo pošljete na naslov: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali
  • Podpisano v skenirani obliki ali elektronsko podpisano vlogo lahko pošljete tudi na elektronski naslov gp.mdp@gov.si.

4. Vpis v evidenco odjemalcev vmesnika

Ministrstvo za digitalno preobrazbo na podlagi prejete vloge v evidenco vpiše podjetje/poslovni subjekt, prijavljen certifikat in vam dodeli enolični identifikator ter vpiše v produkcijski sistem vmesnika eBOL in eNDM. Na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi boste obveščeni o vpisu v sistem vmesnika eBOL in eNDM.

5. Urejanje pravic za delo z vmesnikom

  • Če bo za vaše podjetje do vmesnika eBOL in eNDM dostopalo več oseb, se pravice za dostop do vmesnika praviloma urejajo na strani vašega programa. Za več informacij se obrnite na ponudnika vaše programske rešitve.
  • V primeru, da vaš program ne omogoča urejanja pravic je možno za istega odjemalca registrirati tudi dodatne certifikate. Sledite navodilom pod točko 3.

Pooblaščanje

Kako lahko za drugo podjetje/poslovni subjekt dostopamo do elektronskih bolniških listov (eBOL) in/ali urejamo oddajo zahtevkov prek vmesnika eBOL in eNDM?

Podjetje/računovodski servis mora urediti dostop do vmesnika eBOL in eNDM.

V primeru, če podjetje (npr. računovodski servis) za druga podjetja in poslovne subjekte ureja obračun plač in dostopa do eBOL in/ali ureja zahtevke za refundacijo nadomestila plače prek vmesnika eBOL in eNDM, vas morajo vaše stranke pooblastiti. Pooblastilo lahko zakoniti zastopniki uredi:

  • elektronsko prek portala SPOT oziroma
  • izpolni vlogo (obrazec se nahaja v sklopu "POOBLASTILO - Vmesnik eBOL & eNDM" v desnem stolpcu), ki jo pošljete na vam najbližjo točko SPOT.

Stroški storitve

Ministrstvo za digitalno preobrazbo, skrbnik sistema SPOT, nudi storitve vmesnika eBOL in eNDM brezplačno. Pogoj za povezavo in uporabo vmesnika eBOL in eNDM je, da ima vaše podjetje informacijski sistem/programsko rešitev, ki se lahko poveže z vmesnikom eBOL in eNDM.

V kolikor vaše podjetje nima lastnega informacijskega sistema, ampak je ta program pridobilo (kupilo) od ponudnika tovrstnih storitev, je dogovor o nadgradnjah, in s tem povezanimi stroški stvar uporabnika programa in ponudnika, in ne Ministrstva za digitalno preobrazbo.