Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Splošno o spletnih vmesnikih

Z uporabo spletne storitve oz. vmesnika lahko določene postopke za ZZZS urejate neposredno iz vašega kadrovskega/računovodskega programa oziroma programa za obračun plač ali programa za vodenje evidence časa zaposlenih.

Portal SPOT omogoča:

 • Vmesnik eBOL in eNDM, ki omogočata prenos elektronskih bolniških listov - eBOL in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače in
 • Kadrovski vmesnik za urejanje obrazcev M-1, M-2, M-3 in M12.

Vmesnik eBOL in eNDM

Zaradi uvedbe eBOL je nov vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

 • eBOL - modul eBOL omogoča pregled in prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
 • eNDM - obstoječ modul eNDM, ki omogoča oddajo e-zahtevkov za refundacijo nadomestila plače. Zaradi uvedbe eBOL je bil s 1. 1. 2020 nadgrajen in omogoča poenostavljeno oddajo refundacijskih zahtevkov.

Nov modul eBOL - za prenos elektronskih bolniških listov delodajalcu omogoča, da sproti prevzema elektronske bolniške liste, ki se nanašajo na njegove delavce. Uporabi jih za vodenje evidence delovnega časa, obračun plač ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače. Od 1. 2. 2020 tiskani bolniški listi (razen v izjemnih primerih) niso več na voljo.

Kako pričnem z uporabo vmesnika eBOL in eNDM?

1. Prijava in vpis novega programa na testno okolje

Razvijalec programske rešitve, ki želi uporabljati vmesnik eBOL in eNDM, mora pred pričetkom uporabe oddati vlogo za Prijavo odjemalca za Vmesnik eBOL in eNDM.

 • Obrazec "Prijava odjemalca za vmesnik eBOL in eNDM" se nahaja v desnem stolpcu pri sklopu eBOL in eNDM/Vloga
 • Vlogo pošljete na: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. 
 • Če je obrazec s strani zakonitega zastopnika elektronsko podpisan z digitalnim potrdilom ali ročno podpisan in žigosan, ga lahko pošljete na elektronski naslov gp.mdp@gov.si.

Za lažjo pripravo vloge uporabite povezavo: https://ws.spot.gov.si/spot-ndm/cert/register.ndm.

Sistem bo podatke o digitalnem potrdilu dobil avtomatsko. Nadaljujete pa do koraka generiranje vloge, ki jo v PDF obliki natisnete, podpišite in pošljite na Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Za uporabo vmesnika so potrebni podati o kvalificiranem digitalnem potrdilu, s katerim se bo vaš program pri vzpostavitvi varne SSL povezave vedno predstavil sistemu vmesnika eBOL in eNDM.

Uporabite lahko kvalificirano digitalno potrdilo, ki je lahko strežniško potrdilo, potrdilo za splošne namene, osebno kvalificirano digitalno potrdilo in ga v prijavi navedete, kot lastno potrdilo. ) 

Ko poteče že obstoječe digitalno potrdilo preko katerega ste prijavljeni v vmesnik eBOL in eNDM, morate po pridobitvi novega le-tega prav tako prijaviti na isti način, kot da bi vpisali novega odjemalca, to je izpolniti vnosni vlogo/obrazec in ga poslati  na MDP kot je prikazano v točki 1.Pomembno!

Razvijalcem programskih rešitev, ki že uporabljate obstoječi modul eNDM, želite pa ga nadgraditi še z modulom eBOL, ponovna prijava ni potrebna.

2. Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija se nahaja v desnem stoplcu - eBOL in eNDM/Tehnična dokumentacija. 

3. Testiranje

eNDM

 • Razvijalci programov, katerih stranke že produkcijsko uporabljajo modul eNDM, morajo z ZZZS opraviti testiranje modula eNDM, ki omogoča oddajo e-zahtevkov z uporabo eBOL.

  Vlagatelj pri uporabi modula eNDM navede številko eBOL. Skeniranje bolniških listov ni več potrebno.

 • Ponudniki programskih rešitev, ki uporabo obstoječega vmesnika eNDM še niso produkcijsko integrirali v svoje aplikacije, bodo morali z ZZZS opraviti širše testiranje za uporabo tako dosedanje funkcionalnosti vmesnika eNDM, kot dopolnitev, ki jih prinaša uvedba elektronskih bolniških listov.

eBOL

 • Za uporabo novega modula eBOL izvedba testiranja z ZZZS ni potrebna. Za potrebe lastnega testiranja so ponudnikom programov na voljo testni podatki. Uporaba vmesnika eBOL ni pogojena z uporabo vmesnika eNDM, je pa uporaba dopolnjenega modula eNDM pogojena z uporabo modula eBOL, saj delodajalec z uporabo modula eBOL pridobi številke elektronskih bolniških listov, ki jih mora navesti na e-zahtevek za refundacijo nadomestila plač.

4. Vpis na produkcijsko okolje

eBOL 

 • Ko boste v vašem programu uspešno prevzeli elektronske bolniške liste (eBOL) nas na elektronski naslov: spot.operativa@gov.si obvestite, da vas za uporabo modula eBOL vpišemo na produkcijsko okolje vmesnika.

eNDM 

 • Za uporabo modula eNDM morate uspešno opraviti testiranje, ki ga potrdi ZZZS. ZZZS obvesti MDP, da ste uspešno prestali testiranje. Na MDP vas vpišemo v evidenco uporabnikov in lahko pričnete z uporabo. 

Kadrovski vmesnik eHRS

S kadrovskim vmesnikom - eHRS lahko poslovni subjekti preko programa, ki ga uporabljajo za urejanje in vodenje kadrovskih evidenc (HR sistem) uredijo prijavo, spremembo, odjavo v obvezna socialna zavarovanja (obrazce M1, M2, M3) in sicer za zaposlene, družbenike, samostojne podjetnike in druge osebe. Preko kadrovskega vmesnika - eHRS je omogočeno tudi urejanje prijav v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12).

Kako pričnem z uporabo vmesnika eHRS?

1. Prijava in vpis novega kadrovskega programa na testno okolje

Razvijalec programske rešitve, ki želi uporabljati kadrovski vmesnik mora pred pričetkom uporabe oddati vlogo za Prijavo odjemalca za Kadrovski vmesnik.

 • Obrazec "Prijava odjemalca kadrovski vmesnik" se nahaja v desnem stolpcu pri sklopu eHRS/Vloga
 • Vlogo pošljete na: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali pošljete digitalno podpisano skenirano vlogo na gp.mdp@gov.si.

Za lažjo pripravo vloge uporabite povezavo: https://ws.spot.gov.si/spot-hrs/cert/register.hrs 

Sistem bo podatke o digitalnem potrdilu pridobil avtomatsko. Sledite korakom in izpisano kodo vpišite na obrazec za prijavo odjemalca.

Za uporabo vmesnika so potrebni podatki o kvalificiranem digitalnem potrdilu, s katerim se bo vaš program pri vzpostavitvi varne SSL povezave vedno predstavil sistemu vmesnika eHRS. 

Uporabite lahko kvalificirano digitalno potrdilo, ki je lahko strežniško potrdilo, potrdilo za splošne namene, osebno kvalificirano digitalno potrdilo in ga v prijavi navedete, kot lastno potrdilo. 

Ko vam poteče veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila s katerim se prijavljate v vmesnik eHRS ali želite dodati dodatne certifikat za delo z vmesnikom eHRS, morate prijaviti novo digitalno potrdilo na isti način, kot je opisan v točki 1. 

2. Tehnična dokumentacija

 • Tehnična dokumentacija se nahaja v desnem stoplcu - eHRS/Tehnična dokumentacija.

Ostali pomembni dokumenti

3. Testiranje

Na novo prijavljen sistem oziroma program mora uspešno opraviti testne klice na kadrovski vmesnik - eHRS. ZZZS vsak kadrovski sistem pred vpisom na produkcijsko okolje verificira. Testna namestitev novega eHRS sistema je popolna kopija v delovanju in zahtevah produkcijskega sistema eHRS. Oddane vloge se obdelajo v testnem sistemu ZZZS, izvede se popolni cikel od oddaje vloge do zaključka postopka oziroma prejema sklepa s strani ZZZS.

4. Prijava v produkcijsko okolje

Po uspešno izvedenem testiranju, ki ga potrdi (verificira) ZZZS, se novega uporabnika kadrovskega vmesnika eHRS vpiše v produkcijsko okolje. Ob vpisu v produkcijsko okolje pridobite enotni enolični identifikator, s katerim se prijavite v kadrovski vmesnik eHRS. 

Ko je vaš kadrovski sistem/programska rešitev s strani ZZZS verificiran in vpisan na produkcijsko okolje lahko začnete z uporabo.