Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

 

 

 

 

 

Pooblastilo za delo prek Kadrovskega vmesnika – M obrazci

Če bi želeli, da za vaše podjetje/poslovni subjekt postopke in vloge za prijavo in spremembo v obvezna socialna zavarovanja (obrazci M-1, M-2, M-3) ter vloge za prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M12) ureja, denimo, vaš računovodski servis, je treba podeliti pooblastilo na naslednji način:

1. Izpolnite spodnji obrazec:

2. Zakoniti zastopnik vlogo podpiše.

3. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete na e-naslov, po navadni pošti ali dostavite na naslov vaše točke SPOT. 

Če vloge ne morete skenirati, lahko pošljete tudi fotografijo vloge. Pri tem naj bo fotografija narejena v berljivi in uporabni obliki. Če je fotografij več (ker je vloga na dveh straneh), vlagatelje prosimo, da fotografije združite v en dokument (npr. word/pdf), ki ga bo referent na točki SPOT lahko vnesel v portal SPOT (neberljive in neuporabne vloge bodo referenti zavračali).

4. Referent na točki SPOT bo na podlagi vloge pooblastilo vnesel v portal SPOT.

5. Po e-pošti boste prejeli obvestilo o ureditvi pooblastila in pooblaščena oseba lahko začne delati prek vmesnika.  

Pooblastilo za delo prek vmesnika za prenos eBOL in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače – eBOL in eNDM

Če bi želeli, da za vaše podjetje/poslovni subjekt do elektronskih bolniških listov (eBOL) dostopa in/ali oddaja zahtevke za nadomestilo plače (eNDM), denimo, vaš računovodski servis, je treba podeliti pooblastilo na naslednji način:

1. Izpolnite spodnji obrazec:

2. Zakoniti zastopnik vlogo podpiše.

3. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete na e-naslov, po navadni pošti ali dostavite na naslov vaše točke SPOT.

Če vloge ne morete skenirati, lahko pošljete tudi fotografijo vloge. Pri tem naj bo fotografija narejena v berljivi in uporabni obliki. Če je fotografij več (ker je vloga na dveh straneh) vlagatelje prosimo, da jih združite v en dokument (npr. word/pdf), ki ga bo referent na točki SPOT lahko vnesel v portal SPOT (neberljive in neuporabne vloge bodo referenti zavračali).

4. Referent na točki SPOT bo na podlagi vloge pooblastilo vnesel v portal SPOT.

5. Po e-pošti boste prejeli obvestilo o ureditvi pooblastila in pooblaščena oseba lahko začne delati prek vmesnika.