Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

E-postopke na portalu SPOT lahko uporabljajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe in drugi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

Vloge in zahtevke v imenu podjetja/poslovnega subjekta lahko odda zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec.

Kako na elektronski način urediti pooblastilo za delo prek portala SPOT

Pooblastilo za delo in urejanje e-postopkov in vlog na portalu SPOT na elektronski način lahko podeli zakoniti zastopnik.

Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek, ki je na voljo na portalu SPOT.

Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji.

Zakoniti zastopnik mora v primeru elektronskega pooblaščanja imeti profil na portalu SPOT in kvalificirano digitalno potrdilo za prijavo v portal SPOT.

Po vpisu matične številke podjetja (v primeru s.p.: davčna številka) lahko v sklopu »Pooblaščenci poslovnega subjekta« podeli pooblastilo.