Namen kadrovskega vmesnika

S kadrovskim vmesnikom - eHRS lahko podjetja/poslovni subjekti (ODJEMALCI) preko programa, ki ga uporabljajo za urejanje in vodenje kadrovskih evidenc uredijo prijavo, odjavo ali spremembo v obvezna socialna zavarovanja (obrazce M-1, M-2, M-3) in sicer za zaposlene, družbenike, samostojne podjetnike in druge osebe.  

Preko kadrovskega vmesnika - eHRS je omogočeno tudi urejanje prijav v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12). 

Z uporabo vmesnika eHRS lahko vloge in prijave na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) urejate neposredno iz vašega kadrovskega/računovodskega programa. Na ta način vam omenjenih vlog ni potrebno več urejati preko portala SPOT.

Kako pričnemo z uporabo?

1. Preverite ali je vaš program verificiran pri ZZZS

Program, ki ga uporabljate za vodenje kadrovskih evidenc oz. drug program mora pred uporabo kadrovskega vmesnika - eHRS opraviti testiranje in verifikacijo (potrditev) pri ZZZS. Pri ponudniku preverite, če je program, ki ga uporabljate že pridobil verifikacijo na ZZZS.

2. Prijava in vpis odjemalca (novega ali obstoječega)

Za prijavo novega odjemalca morate na Ministrstvo za javno upravo oddati vlogo.

  • Izpolnite podatke v vlogi: Prijava odjemalca za kadrovski vmesnik SPOT (obrazec se nahaja v sklopu "Vloge in obrazci" v desnem stolpcu)
  • Vlogo lahko tudi generirate preko vnosnega obrazca.
  • Vlogo pošljete na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali
  • Če je obrazec s strani zakonitega zastopnika elektronsko podpisan z digitalnim potrdilom, ga lahko pošljete na elektronski naslov gp.mju@gov.si.
    Skenirane vloge z lastnoročnim podpisom in žigom niso ustrezne.

3. Digitalno potrdilo (CERTIFIKAT) za avtentikacijo novega ali že obstoječega odjemalca

V obrazec »Prijava odjemalca« vpišite podatke o kvalificiranem digitalnem potrdilu, s katerim se bo vaš program pri vzpostavitvi varne SSL povezave vedno predstavil (avtenticiral) sistemu kadrovskega vmesnika eHRS. Uporabite lahko kvalificirano digitalno potrdilo, ki je lahko strežniško potrdilo, potrdilo za splošne namene, osebno kvalificirano digitalno potrdilo.

Podjetje/poslovni subjekt za namen avtentikacije programa (novega odjemalca) praviloma prijavi samo eno digitalno potrdilo in ne digitalnih potrdil posameznih uporabnikov programa (fizične osebe, ki uporabljajo program).

Ko poteče že obstoječe digitalno potrdilo preko katerega ste prijavljeni v vmesnik eHRS ali želite prijaviti dodaten certifikat, morate po pridobitvi novega certifikata, le-tega prav tako prijaviti na isti način, kot da bi vpisali novega odjemalca, to je izpolniti vnosni vlogo/obrazec in ga poslati  na MJU kot je predhodno prikazano v točki 2.

 

4. Urejanje pravic za delo z vmesnikom

Vsak posamezen program praviloma samostojno ureja pravice in dostop različnih uporabnikov za delo s programom in kadrovskim vmesnikom. Glede pravic za delo s programom in dostopanjem do kadrovskega vmesnika eHRS se posvetujete s proizvajalcem vašega kadrovskega sistema/programa.

Pooblaščanje

Če bo preko kadrovskega vmesnika - eHRS za vaše podjetje vloge za urejanje socialnih zavarovanj (obrazci M-1, M-2, M-3) in urejanje prijav v zavarovanje M12 urejala druga pravna oseba (npr. računovodski servis), je potrebno urediti pooblastilo.

Izpolnjeno vlogo - Pooblastilo za procesna dejanja prek kadrovskega vmesnika (obrazec se nahaja v sklopu "Vloge in obrazci" v desnem stolpcu) pošljete na vam najbližjo točko SPOT.  

Strošek storitve

Ministrstvo za javno upravo, skrbnik sistema SPOT, ponuja poslovnim subjektom storitve HRS spletnega vmesnika SPOT brezplačno. Pogoj za povezavo in uporabo HRS spletnega vmesnika je, da ima podjetje informacijsko kadrovsko evidenco oz. sistem, katerega poveže s HRS spletnim vmesnikom SPOT.

Če podjetje nima lastnega programa za vodenje evidenc o zaposlenih, temveč ta program pridobi (kupi) od ponudnika tovrstnih storitev, je dogovor o nadgradnjah, in s tem povezanimi stroški, stvar uporabnika programa in ponudnika in ne več Ministrstva za javno upravo.

Zadnja sprememba:
9. 11. 2021